Baile

Is é an príomhchuspóir atá ag CUMANN LÉANN NA LITRÍOCHTA ná plé a spreagadh ar stair, ar chúlra, agus ar chritic litríocht na Gaeilge (idir shean agus nua) is ar réimsí gaolmhara: an béaloideas, an amhránaíocht agus araile.

Cuirtear saothar taighde i gcló in LÉANN, iris an chumainn, a bhaineann le gnéithe éagsúla de litríocht na nGael. Tá fáilte ar leith roimh ábhar a chothaíonn an ghné chomparáideach agus a bhaineann le litríocht na Gaidhealtachta sa chiall is leithne (Éire, Alba, agus Oileán Mhanann).

Ar mhaithe le scoláirí agus taighdeoirí, tá teidil na dtráchtas a scríobhadh faoi ghné ar bith de Léann na Gaeilge á mbailiú againn. Is féidir an bunachar a chuardach nó do thráchtas féin a chlárú ar an leathanach BUNACHAR TRÁCHTAS.

Eagarthóirí Reatha:

Mícheál _ Mainín

An tOllamh Mícheál Ó Mainnín
Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Dr. Rióna Ní Fhrighil, lecturer in the School of Languages, Literatures and Cultures in the National University of Ireland, Galway. IRELAND. Photograph by David Ruffles

An tOllamh Rióna Ní Fhrighil
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh