Eolas d’Údair

Cuirtear saothar taighde i gcló in LÉANN a bhaineann le gnéithe éagsúla de litríocht na nGael. Tá fáilte ar leith roimh ábhar a chothaíonn an ghné chomparáideach agus a bhaineann le litríocht na Gaidhealtachta sa chiall is leithne (Éire, Alba, agus Oileán Mhanann).

Is údair aithnidiúla ar réimsí éagsúla de léann na Gaeilge iad baill an bhoird eagarthóireachta agus déantar measúnú ar ábhar a fhoilsítear san iris. Iarrtar ar dhaoine ar mhaith leo ábhar a fhoilsiú in LÉANN dul i dteagmháil leis na heagarthóirí ag anirisleann@gmail.com

Tá eolas faoi cúrsaí stíle agus córas tagartha LÉANN le fáil anseo