‘An tAiséirighe Seiceach – Adhbhar Dóchais do Ghaedhealaibh’: Athbheochan na Seicise in Irisí Éireannacha ag Tús na Fichiú hAoise (le Radvan Markus)

achoimre le teacht / abstract to follow

Drámaíocht Dhúchasach? An tAgallamh Fileata ar Ardán na hAthbheochana (le Éadaoin Ní Mhuircheartaigh)

achoimre le teacht / abstract to follow

An Craoibhín Aoibhinn, 1874-1880: Suim Phearsanta agus Suim Phoiblí sa Ghaeilge (le Liam Mac Mathúna)

achoimre le teacht / abstract to follow

An Tairseachúlacht Bhuan agus Múnlú na Suibiachta i Nuafhilíocht na Gaelainne (le Tríona Ní Shíocháin)

In this paper, a close reading is made of representations of the in-between in the work of three major Irish language poets: Máirtín Ó Direáin, Seán Ó Ríordáin and Nuala Ní Dhomhnaill. It is argued that the post-colonial discourses of these poets depict a state of permanent liminality (Turner, 1969, Szakolzcai, 2000, Thomassen, 2014), of…

Acadamh Énrí Uí Mhuirgheasa: Aighneas idir An Claidheamh Soluis agus The Leader, agus Tráchtaireacht i Nuachtáin Eile (le Conchúr Mag Eacháin)

achoimre le teacht / abstract to follow

Gnéithe de Stór Focal Mháirtín Uí Chadhain (le Cathal Ó Háinle)

achoimre le teacht / abstract to follow

Séadna agus Abhráin Grádh Chúige Connacht: Caint na nDaoine, an Meon Gaelach agus an Nua-Aoiseacht (le Liam Mac Mathúna)

achoimre le teacht / abstract to follow

Fuíoll Fuine agus Shrapnel: Scéalta Seachráin (le Máire Ní Annracháin)

achoimre le teacht / abstract to follow

‘Na Curaidhean gun Fheall gun Sgáth’: Albain agus Cogaí na Breataine Móire (le Alan Titley)

achoimre le teacht / abstract to follow

Anailís Iardhearceach ar Stór Amhrán Róise Rua Uí Ghrianna (le Aoife Ní Ghloinn)

achoimre le teacht / abstract to follow