An Dán Gaeilge Ab Fhairsinge Dáileachán: Caoineadh an Bhanphrionsa Gwendoline Talbot Borghese (1841) (le Mícheál Mac Craith)

Abstract in Irish and English available here

In Aghaidh na Díchuimhne: Dúshlán Mháiréad Ní Ghráda do Mhórscéal Fearúil Réabhlóid na hÉireann (le Síobhra Aiken)

Tugadh moladh mór don chnuasach gearrscéalta An Bheirt Dearbhráthar agus Scéalta Eile le Máiréad Ní Ghráda nuair a foilsíodh é sa bhliain 1939. Baineann na gearrscéalta le tréimhse réabhlóid na hÉireann (1916–21) agus go speisialta le Cogadh na gCarad (1922–23), agus maíonn Philip O’Leary gurb í Ní Ghráda ‘the most original Gaelic writer of fiction…

Ó Thalamh Zero go Talamh na hIaráice: 9/11 agus an Cogadh in aghaidh na Sceimhlitheoireachta i bhFilíocht na Gaeilge (le Laoighseach Ní Choistealbha)

Tráchtann an t-alt seo ar an luí atá ag filí na Gaeilge le pobail atá faoi ansmacht agus a bhfuil a gcearta daonna á sárú. Cuirtear béim anseo go speisialta ar na heachtraí tromchúiseacha domhanda a thit amach tar éis 9/11, an t-ionsaí fíochmhar ar Stáit Aontaithe Mheiriceá a chuir tús leis an Chogadh in…

An Drámaíocht Aistrithe Faoin Spotsolas: Cás na Gaeilge agus Teangacha Eile (le Jamie Murphy agus Ciarán Mac Murchaidh)

Abstract in Irish and English available here

Imeallach agus iltíreach? Pointí Féachana Nualitríocht na Gaeilge (le Máirín Nic Eoin)

achoimre le teacht / abstract to follow

Ceist na Gaeilge á Plé ar Dublin Opinion (1966-68) (le Hugh Rowland)

achoimre le teacht / abstract to follow

Téamaí an Chaidrimh agus an Ghnéis i nGearrscéalta Deireanacha Mháirtín Uí Chadhain (le Aingeal Ní Chualáin)

achoimre le teacht / abstract to follow

‘To Have’ sa Ghaeilge agus an Briathar Sean-Ghaeilge Techtaid (le Ken Ó Donnchú)

achoimre le teacht / abstract to follow

‘Agus cén chaoi ar thaitnigh na Canadas leat?’ (le Pádraig Ó Siadhail)

“‘Agus cén chaoi ar thaitnigh na Canadas leat”? Úrscéalta Gaeilge ‘Ceanadacha’ ó na 1920idí agus ó na 1930idí’ le Pádraig Ó Siadhail achoimre le teacht / abstract to follow

‘Ag Cor Cuarta’: Leabhar Dhéan Leasa Móir, Clann Diarmada agus Filí Albanacha in Íochtar Chonnacht (le Mícheál B. Ó Mainnín)

The Book of the Dean of Lismore is a Scottish manuscript which was compiled in the first half of the sixteenth century. It contains a large collection of poetry including poems which indicate a connection with the north-west of Ireland. It is clear from the two poems by Giolla Críost Brúilingeach that he spent time…