An Drámaíocht Aistrithe Faoin Spotsolas: Cás na Gaeilge agus Teangacha Eile (le Jamie Murphy agus Ciarán Mac Murchaidh)

English abstract below

San alt seo, déanann na húdair iarracht aird a tharraingt ar cheird an aistriúcháin i réimse na drámaíochta Gaeilge mar dhisciplín ar leith. Is réimse sách nua é drámaíocht na Gaeilge agus Bhéarla na hÉireann trí chéile in Éirinn ach b’éigean don dá ghluaiseacht sin tarraingt as litríocht an domhain mhóir chun cur le repertoire na drámaíochta. Bhí an t-aistriúchán ar cheann de na huirlisí ab éifeachtaí ar baineadh úsáid as, go háirithe i gcás drámaíocht na Gaeilge. Ní minic a dhéantar na haistriúcháin sa réimse seo a chatagóiriú ná a chur i gcomparáid le heiseamláirí idirnáisiúnta eile ach i bhfianaise ábhar an ailt seo, is léir gur féidir tabhairt faoi iniúchadh ar dhrámaíocht aistrithe na Gaeilge trí lionsa idirnáisiúnta. I measc na ngnéithe a bpléitear leo san alt tá an drámaíocht a úsáid mar scáthán ar an domhan, an malartú idirchultúrtha, seánra na drámaíochta clóiséid, gnéithe na hinlabharthachta agus na hintaibhitheachta, agus straitéisí eachtrannaithe. Lena chois sin, pléitear le ról an aistritheora agus leis na cineálacha éagsúla aistriúcháin .i. aistriúchán iomlán, lomaistriúchán nó cóiriú, a thagann i gceist. Is é aidhm an ailt seo, dá bhrí sin, eangach an taighde a chaitheamh níos faide amach chun comhthéacs agus múnla níos uileghabhálaí a sholáthar do dhrámaíocht aistrithe na Gaeilge.

A Spotlight on Drama and Translation: The Case of Irish and Other Languages

In this article, the authors attempt to highlight the craft of translation within the field of Irish-language drama as its own distinct discipline. The fields of both Irish-language drama and Hiberno-English drama are considered to be fairly new but both movements, in their nascent years, had to draw on international literature in order to add to the dramatic repertoire in Ireland over the past century. Translation was seen to be one of the most effective tools in this attempt, especially in the case of Irish-language drama. However, rarely – if ever – have Irish-language translations from across the 20th century been catagorised or compared to their international counterparts within the realm of drama critique. This article demonstrates that such catagorisation and comparison can be carried out on translated Irish-language drama through an international lens. The article engages with topics such as using drama as a mirror to societal values and norms, intercultural exchange, closet drama as a genre, the concepts of speakability and performability, as well as foreignization strategies used in translation. Furthermore, the article explores the role of the translator within the translation process as well as the different types of translation i.e. full translation, calque or adaptation. The aim of this article is not to be an exhaustive guide, but to cast the research net wider than has previously been done to encompass a more inclusive context and model for translated Irish-language drama.